Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.

Logo EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Informační sítě Europe Direct
Květen 2017
Kroměříž
Facebook
Video Praní špinavých peněz
NOVÁ PUBLIKACE
Publikace
Bílá kniha o budoucnosti Evropy
VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Zpravodaj Europe Direct Kroměříž 9. května se slaví Den Evropy?

Oslavujeme mír a jednotu v Evropě. Toto datum je připomenutím historicky významné „Schumanovy deklarace“.

Někdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman během svého projevu v roce 1950 v Paříži navrhl novou formu politické spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný konflikt mezi evropskými národy.

Navrhl vytvořit nadnárodní evropskou instituci, která by řídila společnou těžbu uhlí a výrobu oceli. Za necelý rok byla podepsána smlouva, na jejímž základě takový orgán vznikl. Schumanův návrh se považuje za počátek společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií.
 

Více informací naleznete
na stránkách
www.europe-direct.cz
   AKTUALITY
Obrázek  
Evropský pilíř sociálních práv
Komise schválila návrh týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje řadu kvalitativně vyšších minimálních norem pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou. .. více
Obrázek  
Možnost financování z investičního plánu pro Evropu
Konference po českých městech seznámí podnikatele a představitele veřejné správy s možnostmi financování, které se nabízejí v rámci Evropské unie pro rozvoj podnikání a infrastruktury... více
Obrázek  
Komise spouští debatu o sociálním rozměru Evropy do roku 2025
Diskuzní dokument o sociálním rozměru Evropy, který pokládá obecné společenské otázky zaměřené na to, jak žijeme a jak je uspořádána naše společnost, ale také na to, jak v budoucí společnosti a v budoucím světě práce udržet naši životní úroveň a vytvořit větší počet kvalitnějších pracovních míst. .. více
Obrázek  
Reakce Evropské komise na maďarskou národní konzultaci
V dubnu 2017 zahájila maďarská vláda národní konzultaci, při níž všechny domácnosti v zemi obdržely dotazník s názvem "Zastavme Brusel" zaměřený na šest konkrétních problémů. Jelikož tuto konzultaci provází řada fakticky nesprávných či silně zavádějících výroků a tvrzení, Evropská komise by ráda věci uvedla na pravou míru. .. více
   POZVÁNKY NA AKCE
Obrázek  10. 5. 2017
Noc literatury 2017
Noc literatury je oblíbený celoevropský projekt, kdy je návštěvníkům představována netradičním způsobem současná evropská literatura. Letos je naplánována na 10. května. Číst se bude v pravidelných půlhodinových intervalech na třech místech. Zájemci o literární putování mohou v průběhu večera navštívit návštěvnické centrum v Arcibiskupském zámku, Terasu u Zlatého kohouta a Klub Starý pivovar. Spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace usilujeme o vytvoření kulturního zážitku pro širokou veřejnost. .. více
Obrázek  22.5.2017
Příběh ženy, která přežila gulag
Svědectví Věry Sosnarové, která byla se svou sestrou a matkou po válce odvlečena do Sovětského svazu, kde protrpěla osmnáct let teroru a ponížení v jednom z pověstných gulagů na Sibiři. Věra Sosnarová je posledním žijícím svědkem těchto událostí v České republice. .. více
Obrázek  29.5.2017
Jak bude energetika vypadat v budoucnu?
Od fosilních paliv k nízkouhlíkové energetice. Jak bude energetika vypadat v budoucnu? Je řešením jádro, zachycování uhlíku, nebo obnovitelné zdroje? Obejdeme se bez úspor? Přednáška Veroniky Zapletalové z Masarykovy univerzity v Brně. .. více
   EU VE VAŠEM REGIONU
Obrázek  23.5. 2017
PAYT TOUR 2017
Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“. Partnery akce jsou Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. a Eurocentrum Zlín. Akce bude probíhat ve Zlíně od 8:15 na adrese Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651.. více
Obrázek  25.5. 2017 10:00 - 16:00
Den otevřených dveří Eurocentra Zlín
Představení sítě Eurocenter, seznámení s fondy EU v České republice. Pořádá Eurocentrum Zlín ve spolupráci s EC Ostrava a Olomouc. Akce probíhá na adrese: 5520 J.A.Bati, budova č. 22 areál Svit Zlín, kancelář 337, Zlín... více
Obrázek  25.5. 2017 9:00 - 12:00
Roadshow po českých městech: představíme možnosti financování z investičního plánu pro Evropu - Zlín
Konference seznámí podnikatele a představitele veřejné správy s možnostmi financování, které se nabízejí v rámci Evropské unie pro rozvoj podnikání a infrastruktury. Přednášející ze soukromé i veřejné sféry představí Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a jeho nástroje, jako jsou úvěry a garance. Poskytnou také praktické rady a zkušenosti a ukáží příklady využití na konkrétních projektech. Konference ve Zlíně se bude týkat průmyslu a společnosti a bude probíhat na adrese: Baťova Villa, Gahurova 292, Zlín .. více
   TIPY PRO ŠKOLY
Obrázek  EUROTIME 2017
Zúčastněte se vědomostní soutěže EUROTIME 2017, kterou připravily informační centra Europe Direct ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Soutěžit lze v kategorii do 15 a od 16 let a vyhrát můžete dokonce dvakrát! .. více
Obrázek  Rozhoduj o Evropě
Projekt, který je určen všem středoškolským studentům všech typů škol. Jedná se o kombinaci setkání mládeže formou interaktivního semináře, simulace modelového zasedání institucí EU a konference. Regionální kolo semináře proběhne 31. května v zasedací místnosti městského úřadu v Kroměříži... více
Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li již odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

Informační středisko Europe Direct Kroměříž
Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
Slovanské nám. 3920
767 01  Kroměříž
e-mail: eu@knihkm.cz; tel.: +420 725 886 829
Otvírací doba:
Pondělí: 10:00 - 17:00
  Úterý: 10:00 - 17:00
 Středa: 10:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
  Pátek: 10:00 - 17:00