Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.

Logo EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Informační sítě Europe Direct
Duben 2017
Kroměříž
Facebook
Video Krocení evropských chutí na palmový olej
NOVÁ PUBLIKACE
Publikace
Jednotný evropský digitální trh
VĚDĚLI JSTE ŽE?

Zpravodaj Europe Direct Kroměříž 28. duben je Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Každý rok zemře v Evropské unii více než 4 000 lidí v práci a více než tři miliony pracovníků se stanou obětí vážného úrazu.

Každý člověk má základní právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky a z tohoto důvodu působí v rámci EU Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA).

EU-OSHA usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější – ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. 
 

Více informací naleznete
na stránkách
www.europe-direct.cz
   AKTUALITY
Obrázek  
Zaměstnanost žen v EU je na rekordní úrovni
Nová zpráva o rovnosti mezi muži a ženami, kterou zveřejnila Evropská komise, ukazuje, že právní předpisy EU, pokyny, opatření i možnosti financování podporují očividný pokrok v zaměstnanosti žen v členských státech EU... více
Obrázek  
Novelizovaná směrnice o střelných zbraních
Evropský parlament schválil novou směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní. Zakázané zbraně však budou moci členské státy povolit. Výjimku mohou mimo jiné získat sportovci, lovci, zbrojíři, výrobci zbraní, certifikovaní odborníci, filmaři aj... více
Obrázek  
Napětí ve vztazích mezi Unií a Tureckem
Ačkoliv EU a Turecko spolupracují v řadě oblastí od obchodu až po řízení migrace, vztahy se v poslední době vyostřují. Důvodem jsou nejen výroky tureckých představitelů, kteří označili kroky Nizozemska a Německa za nacistické metody... více
Obrázek  
60. výročí podpisu Římských smluv
Hlavy států a předsedové vlád zemí EU se 25. března setkali v Římě, aby si připomněli 60. výročí podpisu Římských smluv. Tyto smlouvy vydláždily cestu k EU, jak ji známe dnes: k sjednocenému kontinentu, kde panuje mír a jehož základem jsou hodnoty solidarity, demokracie a právního státu... více
   POZVÁNKY NA AKCE
Obrázek  20. 4. 2017
Beseda s europoslankyní Michaelou Šojdrovou
Aktuální dění v Evropském Parlamentu očima europoslankyně Michalely Šojdrové. Evropa neprožívá jednoduché období. Nejen o závažných tématech, ale také například o projektu Evropského roku kulturního dědictví 2018 a o aktivitách, které by se měly v rámci projektu uskutečnit v Kroměříži, bude s Michaelou Šojdrovou mluvit Miroslav Karásek, moderátor Rádia Kroměříž. Organizátoři zvou také na belgické pralinky. .. více
Obrázek  19. 3. - 13. 4. 2017
Malta mýma očima
Malta tak, jak ji viděli a vyfotili čeští občané. Soutěž o nejlepší fotografii už skončila. Přijďte se podívat, které tři fotografie byly v soutěži nejúspěšnější... více
   EU VE VAŠEM REGIONU
Obrázek  15. 3. - 15. 8. 2017
Fotografická soutěž NATURE@work
S cílem upozornit na zásadní roli, kterou příroda sehrává v našem životě, vyhlašuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) fotografickou soutěž NATURE@work. Zachyťte na fotografii, čím vás příroda obohacuje, a přihlaste se... více
Obrázek  10. 4. 2017
Ekotopfilm Festival
Dokumentární filmy o krásách přírody, záhadách lidského zdraví, neobvyklých způsobech života a překvapivých řešeních klimatických změn společně s přednáškou o divokých šelmách - to je to nejlepší na programu mezinárodního filmového festivalu o udržitelném rozvoji Ekotopfilm, který v rámci festivalové tour přijíždí letos do Kroměříže úplně poprvé... více
Obrázek  11. 4. 2017
Budova na Hanáckém náměstí a možnosti jejího využití
Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21 si Vás dovolují pozvat na Kulatý stůl. Návrh na revitalizaci budovy na Hanáckém náměstí představí firma Ellement, která návrh zpracovávala. .. více
   TIPY PRO ŠKOLY
Obrázek  EUROTIME 2017
Zúčastněte se vědomostní soutěže EUROTIME 2017, kterou připravily informační centra Europe Direct ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Soutěžit lze v kategorii do 15 a od 16 let a vyhrát můžete až dvakrát!.. více
Obrázek  Juniorský maraton 2017
21. ročník největšího štafetového závodu na maratonské trati pro desetičlenná družstva studentů středních škol. Krajská semifinále se konají ve 14 městech ČR v průběhu měsíce dubna. Finále pak 7. 5. 2017 v Praze. Zaregistrujte se - účast je zcela zdarma... více
Obrázek  Rozhoduj o Evropě 2017
Projekt, určený středoškolským studentům všech typů škol, je kombinací setkání mládeže, interaktivních seminářů, simulace modelového zasedání institucí EU a konference. Stále je možné se zapojit do jednodenního regionálního semináře v osmi městech ČR... více
Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li již odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

Informační středisko Europe Direct Kroměříž
Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
Slovanské nám. 3920
767 01  Kroměříž
eu@knihkm.cz
Otevírací doba:
Pondělí: 10:00 - 17:00
 Úterý: 10:00 - 17:00
Středa: 10:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
 Pátek: 10:00 - 17:00