Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.

Logo EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Informační sítě Europe Direct
Prosinec 2017
Kroměříž
Facebook
Video Vítězem filmové ceny LUX 2017 se stal snímek Sámská krev
NOVÁ PUBLIKACE
Publikace
Europol 2018
VĚDĚLI JSTE ŽE?

Zpravodaj Europe Direct Kroměříž - prosinec 2017 Od roku 1986 slavíme 5. 12. jako Mezinárodní den dobrovolníků, který vyhlásila roku 1985 OSN. Nezastupitelný význam dobrovolníků  podporuje také nová iniciativa EU, která mladým lidem umožňuje věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy. Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.    

Více informací naleznete
na stránkách
www.europe-direct.cz
   AKTUALITY
Obrázek  
Přihlaste svůj projekt do Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany
Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany vyhlašuje od roku 2008 Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách. Každoročně se o cenu ucházejí mladí lidé ze všech členských států EU se svými projekty, které jsou zaměřeny na mladé lidi a aktivně přispívají k rozvoji Evropy. Uzávěrka pro odevzdání přihlášek je 29. ledna 2018. Celoevropští vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách... více
Obrázek  
Komise hodnotí zdravotní stav v EU
Evropská komise vydává svou první porovnávací zprávu o zdravotním stavu a zdravotních systémech v zemích EU. Zpráva obsahuje podrobnou analýzu systémů zdravotní péče členských států EU. Zkoumá zdraví obyvatelstva a významné rizikové faktory, jakož i efektivitu, dostupnost a odolnost systémů zdravotní péče v každém členském státě EU. Jasně ukazuje, že členské státy mají společné cíle, a odhaluje oblasti, v nichž může Komise podporovat vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů. .. více
Obrázek  
Pozor v e-shopech: „cookies“ nejsou vždy sušenky
V angličtině sice slovo „cookies“ znamená sušenky, ale když takový překlad používá internetový obchod v upozornění na soubory cookies, pak něco není v pořádku. Množí se případy, kdy si lidé objednali zboží z e-shopu psaného se špatnou češtinou a s doménou .cz, a přitom se za ní ukrýval prodejce z Číny, který dodal jiný či nekvalitní výrobek, nebo nedodal nic. Vánoční nákupy jsou tady a spotřebitelé by si měli vždy zjistit, zda podnikatel na sebe uvádí řádný kontakt a informuje o právech spotřebitelů při nákupu online. Mohou se tak vyhnout podvodu... více
   POZVÁNKY NA AKCE
Obrázek  11. 12. 2017
Filmové pondělí - Ohrožená semínka
Kousek za polárním kruhem na ostrově Špicberky stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. Nacházejí se v ní tisíce rostlinných semen z celého světa, které jsou tu střeženy před možnými globálními krizemi. Podobných semenných bank je po celém světě několik. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží uchránit poslední zbytky lokálních rostlinných variant. Proti potravinářským nadnárodním gigantům se zdá jejich boj jako výkřik do tmy. Avšak kdo ví, zda tyto banky nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat. .. více
   EU VE VAŠEM REGIONU
Obrázek  18.12. 2017
Rada navrhuje zastupitelstvu navýšení dotací na podporu kulturních akcí v regionu pro rok 2018
Rada Zlínského kraje navrhne zastupitelstvu, aby na svém zasedání 18. prosince 2017 podpořilo – v souvislosti se schválením rozpočtu – dvojnásobné zvýšení částky na podporu kultury v roce 2018 v regionu Zlínského kraje na na celkem pět milionů korun... více
Obrázek  18.12. 2017 - 1. 1. 2018
Vánoční otevírací doba Europe Direct Kroměříž
Kroměřížské infocentrum Europ Direct můžete navštívit i mezi vánočními svátky. Podívejte se na naši otevírací dobu... více
   TIPY PRO ŠKOLY
Obrázek  Navrhni projekt: nový ročník soutěže pro studenty SŠ přináší vítané změny
Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje další ročník soutěže pro středoškolské studenty soutěž „Navrhni projekt“. Novinkou letošního ročníku je úprava pravidel, aby studenti měli na soutěž více času. Cílem soutěže je podnítit zájem studentů o řešení problematických oblastí života ve svém okolí s možností využít prostředky z evropských fondů. Až pětičlenné týmy mohou přihlásit svůj projekt do 31. ledna 2018 a vyhrát pro celý svůj tým notebooky, kamery či jiné atraktivní ceny. Cena nemine ani učitele, který se se svými studenty do soutěže zapojí... více
Obrázek  Evropské setkání mládeže 2018
Evropský parlament pořádá ve dnech 1. – 2. června 2018 ve Štrasburku už potřetí Evropské setkání mládeže. Evropského setkání mládeže se mohou účastnit Evropané ve věku od 16 do 30 let. Jediným požadavkem je aktivně se dorozumět jedním ze tří hlavních jazyků akce. V loňském roce se během EYE2016 shromáždilo téměř 7 500 mladých lidí pocházejících ze všech členských států EU i mimo ni. Příští rok budou stejně jako v roce 2016 v rámci tohoto setkání probíhat debaty a semináře, jejichž výstupy budou sloužit jako zdroj inspirace poslancům Evropského parlamentu. Koncem roku bude pak několik zástupců pozváno do Bruselu, aby prezentovali své návrhy v parlamentních výborech. .. více
Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li již odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

Informační středisko Europe Direct Kroměříž
Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
Slovanské nám. 3920
767 01  Kroměříž
e-mail: eu@knihkm.cz; tel.: +420 725 886 829
Otevírací doba:
Pondělí: 10:00 - 17:00
Úterý: 10:00 - 17:00
Středa: 10:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: 10:00 - 17:00